De reis van de cliënt en de professional!
Op 7 oktober 2021 vond het symposium plaats voor alle samenwerkingspartners van de ketenzorg dementie Waardenland met als thema: De reis van de cliënt èn de professional. Het doel was om met elkaar input te verzamelen voor het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Belangrijke uitgangspunten voor dit plan zijn de Nationale Dementie Strategie en de Herziene Zorgstandaard Dementie.…
Mini-symposium Ketenzorg Dementie Waardenland
Eind 2021 loopt het huidige meerjarenbeleidsplan van de Ketenzorg Dementie Waardenland af. Omdat we klaar willen zijn voor de toekomstige ontwikkelingen, wordt het tijd om input te leveren voor een nieuw plan. Dit willen we doen met zoveel mogelijk samenwerkingspartijen in het netwerk/de keten dementie. Daarvoor willen wij jullie vragen de volgende datum in de…
Kennisbijeenkomsten Herziene Zorgstandaard Dementie
Kennisbijeenkomsten Herziene Zorgstandaard Dementie In de eerste helft van 2021 organiseert Dementiezorgvoorelkaar en Vilans kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie.  Op dit moment staan de volgende (digitale) kennisbijeenkomsten gepland:  Zo werk je met de Zorgstandaard…

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl