Registratie en wachtlijst

Hier vind u cijfers over aantallen mensen met dementie in onze regio Waardenland en per maand de stand van zaken m.b.t. de wachtlijst voor casemanagement.

Kwartaal registratie Q1 ketenzorg dementie Waardenland 2021

Wachtlijstregistratie

Per 1 december 2018 moeten zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren registreren hoelang bij hen de wachttijd daarvoor is. In het volgende overzicht vind u de wachtlijst cijfers voor de verschillende teams in Waardenland voor cliënten met de diagnose dementie.

Wachtlijst cijfers met peildatum 1 mei 2021

Aantal wachtenden voor casemanagement in regio Waardenland: 64 cliënten, waarvan 26 cliënten langer dan 6 weken.

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl