Clienten en Mantelzorgers

Hier vind u informatie als u zelf cliënt of mantelzorger bent.

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl