Interessante websites

Er is veel informatie te vinden over dementie. De volgende website kunnen helpend zijn:

https://www.alzheimer-nederland.nl/ korte toelichting bij elk onderdeel

https://www.dementie.nl/

https://www.dementieennu.info/

https://www.dementieonline.nl/

Op de volgende websites vind u informatie over ondersteuning bij dementie:

Drechtsteden

Dordrecht

Stichting Helpende Handen

MEE Vivenz

Papendrecht

https://www.sterkpapendrecht.nl/

Odensehuis Papendrecht

Sliedrecht

http://www.bonkelaarhuis.nl/mantelzorg/mantelzorg-en-dementie.html

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Hardinxveld-Giessendam

Servanda

Gorinchem

Sociaal Team Gorinchem

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl