Over Ketenzorg Dementie Waardenland

In Waardenland hebben we de krachten gebundeld in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat doen we vanuit een aantal zorgorganisaties op het gebied van casemanagement, mantelzorg en respijtzorg 

De Herziene Zorgstandaard dementie wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. Pijlers zijn persoonsgerichte en integrale dementie zorg voor personen met dementie en mantelzorgers, waarbij de zorg en ondersteuning stapsgewijs wordt geboden gedurende het hele ziektetraject en –beloop, afgestemd op de behoeftes van de personen met dementie en mantelzorgers. Er zijn 25 aanbevelingen opgesteld en kwaliteitsindicatoren die een belangrijke leidraad zullen vormen in het jaarplan 2021

Het Meerjarenbeleidsplan opgesteld in 2018 is geschreven met en voor de ketenpartners en verzekeraars in de dementiezorg in de regio Waardenland. Het plan is een gedragen plan en uitgangspunt voor het gezamenlijk en planmatig werken in de komende drie jaar (2019-2021). De richting en aanpak op hoofdlijnen zijn in dit plan uiteengezet. Deze hoofdlijnen worden jaarlijks uitgewerkt in een Jaarplan. In 2021 zal samen met de ketenpartners een nieuw meerjarenbeleidsplan worden ontwikkeld. 

Werkgroep Ketenzorg dementie

De werkgroep is samengesteld uit functionarissen uit de zorgorganisaties die casemanagement leveren: Swinhove groep, Rivas Zorggroep, Aafje, het Parkhuis, het Spectrum, Lelie Zorggroep en Waardeburgh. Er is een hoge mate van continuïteit en inzetbaarheid van deze werkgroep. Als het nodig is, wordt ook tussen door overlegd.  Besluiten rond het casemanagement worden via de leden van de werkgroep voor gelegd aan de bestuurders van de betrokken organisaties. 

De Ketenzorg dementie van Waardenland is lid van Dementie Netwerk Nederland (DNN), dit is een organisatie van ketenregisseurs. Voor de regio is het van belang goed geïnformeerd te worden over en mee te kunnen bewegen met de landelijke ontwikkelingen in de dementiezorg. Dit is nu goed geborgd.

Overzicht van de verschillende regio’s

De focus van de keten ligt meer op het begin van de keten dan voorheen. Het samenwerken met en in gemeenten is ook de komende jaren een nadrukkelijk werkpunt binnen de ketenzorg. Ook de versterking van de samenwerking in de gehele ketenzorg krijgt natuurlijk veel aandacht.

Samenwerking regionale afdeling Alzheimer Nederland

Ketenzorg dementie en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland werken nauw samen en dat blijven we ook in de toekomst doen. Er is jaarlijks een afstemmingsoverleg, de coördinator sluit aan bij het gespreksleiders overleg van de Alzheimer Cafés in de regio en er wordt samen opgetrokken naar gemeenten. Vanuit de Keten ondersteunen en geven we bekendheid aan de brieven van Alzheimer Nederland voor de gemeenten, de verzekeraars en het zorgkantoor. We zetten ons in voor een hoge respons op de Dementiemonitor. Het regionale rapport dat wij zullen ontvangen zal wellicht nog nieuwe aanknopingspunten opleveren voor de mantelzorgondersteuning.

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl