Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Meerjarenbeleidsplan

In de regio wordt al jaren gezamenlijk aan de verbetering van de zorg voor mensen met dementie gewerkt. In eerste instantie lag de focus op het onafhankelijk regionaal team van casemanagers dementie. Inmiddels wordt op alle onderdelen van de keten samengewerkt en ingezet op ontwikkeling en verbetering. Het casemanagement heeft in onze regio een stevige positie verworven, gemeenten zetten er op in om dementievriendelijk te worden en zorgpartijen werken samen aan professionalisering en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  p.pontier@drechtzorg.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl

Is onderdeel van de Stichting Drechtzorg
Bezoekadres: Karel Lotsyweg 6, 3318 AL  Dordrecht
Postadres: Postbus 444, 3300 AK Dordrecht
Telefoon: 078-6541407
E-mail: info@drechtzorg.nl
Internet: www.drechtzorg.nl