Wat is casemanagement?

Wat is casemanagement dementie?

Casemanagers dementie zijn professionals met expertise in psychosociale begeleiding en

praktische ondersteuning van mensen met dementie en hun partner, familie, vrienden

en mantelzorgers.

Casemanagement richt zich op thuiswonende mensen met dementie, vanaf het “niet-pluis” gevoel of de

diagnose tot aan opname of overlijden. De casemanager is een vertrouwd en vast aanspreekpunt voor cliënt en cliëntsysteem.

Met de cliënt bespreken zij wat hen helpt om zich prettig te voelen, het leven te leiden zoals zij dat willen en

leefplezier te behouden. Casemanagers geven informatie en voorlichting, bespreken met betrokkenen

wat er komen gaat en waarover besluiten moeten worden genomen, geven adviezen

over omgaan met dementie en coördineren ondersteuning en zorg.

In de regio Waardenland (Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) is een regionaal en onafhankelijk team van casemanagers dementie actief.

Hoe kunt u ondersteuning krijgen van een casemanager?

Iedereen met dementie heeft recht op een casemanager.

De huisarts, geriater, neuroloog of specialist ouderengeneeskunde kan verwijzen naar het casemanagement. Ook

andere hulpverleners kunnen een beroep doen op de casemanager, als het niet lukt langs de geëigende weg zorg in te schakelen.

Het casemanagement maakt deel uit van de ketenzorg dementie, dat wil zeggen dat altijd nauw wordt samengewerkt met andere betrokken zorgverleners en welzijnswerkers; (huis)artsen, praktijkondersteuners,

wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, medewerkers welzijn en vrijwilligers.

Op de volgende website van onze aangesloten organisaties kun je meer informatie vinden over casemanagers:

https://www.hetparkhuis.nl/woont-u-nog-thuis/casemanagement-dementie

https://hetspectrum.nl/dementie/casemanager-dementie/

https://www.rivas.nl/wijkverpleging/gespecialiseerde-zorg/ondersteuning-bij-beginnende-dementie/

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl