Welkom bij de website van
Ketenzorg Dementie Waardenland

Ketenzorg Dementie Waardenland

In de regio Waardenland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de zorg voor mensen met dementie. De verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale ketenzorg. De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040. 

Nieuws

Symposium Ketenzorg Dementie Waardenland oktober 2021

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl