De reis van de cliënt en de professional!

Foto van het symposium dat plaatsvond op 7 oktober 2021
Copyright foto: Wilke Geurds

Op 7 oktober 2021 vond het symposium plaats voor alle samenwerkingspartners van de ketenzorg dementie Waardenland met als thema: De reis van de cliënt èn de professional.

Het doel was om met elkaar input te verzamelen voor het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Belangrijke uitgangspunten voor dit plan zijn de Nationale Dementie Strategie en de Herziene Zorgstandaard Dementie. We staan met elkaar voor een groot aantal belangrijke uitdagingen.

De Nationale Dementie Strategie

Er zijn 3 belangrijke thema’s uitgewerkt:

‘Dementie de wereld uit’
‘Mensen met dementie tellen mee’
‘Steun op maat bij leven met dementie’

Herziene Zorgstandaard Dementie

De doelstelling bij het thema ‘Zorgstandaard Dementie’ is als volgt:

Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025, werken alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie. Dat betekent: domein-overstijgend, persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief.

Verschillende sprekers uit de praktijk namen ons mee in de reis die onze cliënten en mantelzorgers maken en de rol van de professional daarin. Zij leverden een aantal uitdagende vragen en stellingen voor de toekomst die besproken werden in subgroepen om met elkaar vast te stellen waar prioriteiten moeten liggen de komende jaren. Die input gaan we gebruiken om samen met de stuurgroep en de werkgroep een Meerjarenbeleidsplan op te stellen waarmee we daadwerkelijk aan
de slag kunnen gaan.

Hieronder kunt u alle presentaties downloaden. Bij vragen kunt u ons altijd benaderen.

We bedanken alle sprekers en de voorbereidingsgroep voor het laten slagen van dit belangrijke symposium!

Downloads

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl